01

Digitální platformy

Maximalizujte obchodní potenciál: Naše řešení vám pomohou nejen zefektivnit komunikaci s klienty, ale i celkově zlepšit vaše obchodní procesy. Nabízíme vše od klientských portálů pro snadný přístup k produktům a službám, přes CRM systémy pro správu procesů, až po marketingové nástroje pro cílené kampaně.

02

Podniková řešení

Inovativní IT řešení pro firemní prostředí: Nabízíme správu identit a dokumentů, vývoj informačních systémů na míru a integrace aplikací. Naše řešení zahrnují řízení uživatelských účtů, bezpečnostních oprávnění a snadnou správu dokumentů. Poskytujeme také integrační platformu pro komunikaci mezi systémy.

05
IT podpora a monitoring

Inteligentní řešení IT monitoringu: Zajišťujeme komplexní sledování a udržování vašich systémů včetně firemních stránek, e-shopů a ERP systémů. S našimi řešeními získáte plný přehled o všech procesech a aplikacích. Nabízíme rychlou identifikaci problémů, snížení nákladů a zlepšení kvality vašich systémů.

03

Transformace a migrace

Office 365, SharePoint & Power Apps: Hladký přechod do cloudového prostředí Office 365 a SharePoint Online včetně převodu aplikací na platformu Power Apps. Zajišťujeme komplexní plánování, analýzu rizik a důkladné testování pro bezpečnou a efektivní migraci a integraci vašich systémů.

04

Datová analýza s AI

Moderní datová analýza: Využijte pokročilá řešení v oblasti prediktivní analytiky, data miningu, vizualizace a personalizace obsahu s AI jako strategického nástroje. Naše řešení vám pomohou lépe pochopit chování vašich zákazníků, identifikovat klíčové obchodní trendy a dosáhnout lepších výsledků.

06
Pronájem vývojových týmů

Týmová podpora pro IT projekty: Dodáme vám zkušený tým odborníků na váš IT projekt. Specializujeme se na migrace do moderních technologií a cloudu, převody legacy aplikací a informačních systémů. Naše služby zahrnují agilní přístup, důraz na efektivní komunikaci a průběžnou zpětnou vazbu.

Moderní analytická řešení pro dosažení vašich cílů

Využijte naše služby v oblasti prediktivní analytiky, data miningu, vizualizace a personalizace obsahu s AI pro transformaci vašich dat ve strategické nástroje.

Prediktivní analytika

Poskytneme vám přístup k nejmodernějším prediktivním modelům pomocí Azure Synapse Analytics a OpenAI. Tato řešení vám umožní lépe pochopit a předvídat chování vašich zákazníků, což vám pomůže optimalizovat marketingové a prodejní strategie, zvýšit efektivitu a podpořit váš růst.

Data mining

S Azure Purview a Power BI získáte hlubší vhled do vašich dat. Naše služby Data miningu umožňují identifikovat klíčové obchodní trendy a účinně reagovat na měnící se tržní podmínky, které vám poskytnou konkurenční výhodu a zlepší rozhodovací procesy.

Vizualizace a reporting

Nabízíme návrh a vývoj přehledných a interaktivních reportů s využitím Power BI a Azure Synapse Analytics. Naše řešení přetvářejí složitá data do srozumitelných vizualizací, které vám pomohou interpretovat klíčové obchodní metriky jako jsou prodejní čísla a analýzy chování zákazníků.

Personalizace obsahu s AI

Využijte možnosti AI pro dynamické zobrazení obsahu na webových stránkách a v e-shopech, které reagují na individuální chování a preference uživatelů. Tento přístup umožňuje přesné zacílení produktů a služeb a také přispívá ke zvýšení prodeje a zlepšení zákaznické spokojenosti.

Používáme prověřené technologie

Logo Microsoft Azure Synapse Analytics, pokročilé analytické služby integrující big data a datové sklady pro rychlou analýzu velkých objemů dat.
Logo Microsoft Azure Purview, cloudové řešení pro správu dat a ochranu soukromí, které umožňuje objevování a klasifikaci dat napříč organizacemi.
Logo Microsoft Power BI, nástroje pro vizualizaci dat a business intelligence, pomáhajícího transformovat data na snadno srozumitelné a interaktivní reporty.
Logo OpenAI, přední organizace v oblasti umělé inteligence, známá svým výzkumem a vývojem pokročilých AI technologií a aplikací.

Naše úspěšné projekty

Atlas – zavedení procesů pro efektivní řízení obchodního týmu

Poradenská společnost Atlas Technology Services specializovaná na zákazníky v oblasti Life Sciences se rozhodla zavést nové procesy pro efektivní řízení obchodních týmů a vyhodnocování aktivit v oblasti akvizicí a komunikace s klienty.

IBG – implementace firemních nástrojů na zlepšení podpory obchodu

Technologická firma IBG Česko poskytující komplexní energetická řešení se rozhodla pro digitalizaci svých obchodních procesů pomocí Microsoft nástrojů.

Helvetia – technologická migrace a přechod do cloudu

Výrobce přírodních léčit a kosmetických přípravků se rozhodl pro modernizaci svého informačního systému s cílem zvýšit efektivitu a konkurenceschopnost na trhu.

Hella – Návrh a implementace optimalizací ve vnitropodnikové logistice

Významný hráč v automobilovém průmyslu Hella Autotechnik Nova se rozhodla ve spolupráci provést komplexní analýzu a optimalizaci svých skladových procesů a toku materiálů.

Začněte lépe plánovat svou budoucnost s naší pomocí

Získejte bezplatnou konzultaci a zjistěte, jak mohou naše datové analýzy pomoci vašemu podnikání.