01

Digitální platformy

Maximalizujte obchodní potenciál: Naše řešení vám pomohou nejen zefektivnit komunikaci s klienty, ale i celkově zlepšit vaše obchodní procesy. Nabízíme vše od klientských portálů pro snadný přístup k produktům a službám, přes CRM systémy pro správu procesů, až po marketingové nástroje pro cílené kampaně.

02

Podniková řešení

Inovativní IT řešení pro firemní prostředí: Nabízíme správu identit a dokumentů, vývoj informačních systémů na míru a integrace aplikací. Naše řešení zahrnují řízení uživatelských účtů, bezpečnostních oprávnění a snadnou správu dokumentů. Poskytujeme také integrační platformu pro komunikaci mezi systémy.

05
IT podpora a monitoring

Inteligentní řešení IT monitoringu: Zajišťujeme komplexní sledování a udržování vašich systémů včetně firemních stránek, e-shopů a ERP systémů. S našimi řešeními získáte plný přehled o všech procesech a aplikacích. Nabízíme rychlou identifikaci problémů, snížení nákladů a zlepšení kvality vašich systémů.

03

Transformace a migrace

Office 365, SharePoint & Power Apps: Hladký přechod do cloudového prostředí Office 365 a SharePoint Online včetně převodu aplikací na platformu Power Apps. Zajišťujeme komplexní plánování, analýzu rizik a důkladné testování pro bezpečnou a efektivní migraci a integraci vašich systémů.

04

Datová analýza s AI

Moderní datová analýza: Využijte pokročilá řešení v oblasti prediktivní analytiky, data miningu, vizualizace a personalizace obsahu s AI jako strategického nástroje. Naše řešení vám pomohou lépe pochopit chování vašich zákazníků, identifikovat klíčové obchodní trendy a dosáhnout lepších výsledků.

06
Pronájem vývojových týmů

Týmová podpora pro IT projekty: Dodáme vám zkušený tým odborníků na váš IT projekt. Specializujeme se na migrace do moderních technologií a cloudu, převody legacy aplikací a informačních systémů. Naše služby zahrnují agilní přístup, důraz na efektivní komunikaci a průběžnou zpětnou vazbu.

IBG – implementace firemních nástrojů na zlepšení podpory obchodu

Optimalizace a nastavení nových obchodních procesů s využitím nástrojů Microsoft Dynamics 365, SharePoint s integrací na Dynamics Navision.

O klientovi

Společnost IBG Česko je technologická firma zaměřená na poskytování komplexních energetických řešení. Byla založena před více než 25 lety a má sídlo v Kralupech nad Vltavou. Její působnost se postupem času rozšířila za hranice České republiky a dnes operuje také na slovenském a maďarském trhu. Díky své expertize a inovativním řešením se vypracovala v předního poskytovatele technologických služeb v energetickém sektoru.

150+

Počet zaměstnanců

25 let

Na trhu

Energetika

Hlavní činnost

900 mil.

Roční obrat

Česko, Maďarsko

Působení na trzích

Produkty a řešení

DMS

Zadání a cíle projektu

Zákazník hledal řešení, jak zlepšit řízení svých obchodních procesů pomocí nástrojů Dynamics 365 a SharePoint. Jedním z cílů bylo vytvoření systému, který by poskytoval také kompletní přehled a evidenci všech projektů včetně související dokumentace a finančních podkladů pro fakturaci. Nový systém měl být úzce integrován s interním ERP systémem Dynamics Navision, což by minimalizovalo potřebu manuálního zásahu a zvýšila by se efektivita obchodních procesů ve společnosti.

Nové řešení

Zavedení CRM

Implementace Dynamics 365 nástroje jako klíčového řešení pro efektivní řízení obchodních procesů.

Poskytnuté řešení

V rámci nového řešení mohou členové týmu sledovat a spravovat veškerou komunikaci se zákazníky a potenciálními klienty. Využívají centrálního systému správy kontaktů, který umožňuje evidenci všech interakcí a komunikace s jednotlivými zákazníky. Tým může jednoduše zaznamenávat telefonní hovory, posílat e-maily, zobrazovat zprávy z chatu a spravovat kalendářové události přímo v CRM. Díky těmto funkcím může sales tým snadno sledovat historii komunikace s každým zákazníkem a zajistit tak konzistentní a personalizovaný přístup.

Automatizace u obchodních procesů

Použitím automatizací u obchodních procesů je zajištěno generování nabídek a smluv včetně notifikací o úkolech a sledování pokroku v jednotlivých projektech.

Poskytnuté řešení

Sales tým pracuje s definovanými workflow, které jim usnadňují sledování a správu obchodních případů od jejich vzniku až po uzavření. Například když je nový obchodní případ vytvořen v systému, workflow se automaticky spustí a vygeneruje potřebné úkoly a notifikace pro členy týmu. Tým má přehled o plánovaných aktivitách a může reagovat na jednotlivé kroky v procesu. Díky automatizaci mohou členové týmu využívat předdefinované šablony pro tvorbu nabídek, smluvních dokumentů a dalších materiálů.

Integrace na Dynamics Navision

Napojení na ERP poskytuje centralizovanou správu obchodních dat, synchronizaci informací a plynulý tok informací mezi různými odděleními.

Poskytnuté řešení

Integrace na Dynamics Navision umožňuje sales týmu automatické předávání podkladů pro fakturaci. Jakmile je projekt v CRM označen jako úspěšně realizovaný, systém automaticky předává informace a dokumenty potřebné pro fakturaci do Dynamics Navision. Tímto procesem je zajištěna konzistence dat mezi systémy a minimalizuje se potřeba manuálního zásahu a ručního vyplňování.

Připojte se k našim spokojeným zákazníkům

Získejte kompletní přehled o tom, jak jsme pomohli našim zákazníkům zlepšit jejich firemní procesy.