01

Digitální platformy

Maximalizujte obchodní potenciál: Naše řešení vám pomohou nejen zefektivnit komunikaci s klienty, ale i celkově zlepšit vaše obchodní procesy. Nabízíme vše od klientských portálů pro snadný přístup k produktům a službám, přes CRM systémy pro správu procesů, až po marketingové nástroje pro cílené kampaně.

02

Podniková řešení

Inovativní IT řešení pro firemní prostředí: Nabízíme správu identit a dokumentů, vývoj informačních systémů na míru a integrace aplikací. Naše řešení zahrnují řízení uživatelských účtů, bezpečnostních oprávnění a snadnou správu dokumentů. Poskytujeme také integrační platformu pro komunikaci mezi systémy.

05
IT podpora a monitoring

Inteligentní řešení IT monitoringu: Zajišťujeme komplexní sledování a udržování vašich systémů včetně firemních stránek, e-shopů a ERP systémů. S našimi řešeními získáte plný přehled o všech procesech a aplikacích. Nabízíme rychlou identifikaci problémů, snížení nákladů a zlepšení kvality vašich systémů.

03

Transformace a migrace

Office 365, SharePoint & Power Apps: Hladký přechod do cloudového prostředí Office 365 a SharePoint Online včetně převodu aplikací na platformu Power Apps. Zajišťujeme komplexní plánování, analýzu rizik a důkladné testování pro bezpečnou a efektivní migraci a integraci vašich systémů.

04

Datová analýza s AI

Moderní datová analýza: Využijte pokročilá řešení v oblasti prediktivní analytiky, data miningu, vizualizace a personalizace obsahu s AI jako strategického nástroje. Naše řešení vám pomohou lépe pochopit chování vašich zákazníků, identifikovat klíčové obchodní trendy a dosáhnout lepších výsledků.

06
Pronájem vývojových týmů

Týmová podpora pro IT projekty: Dodáme vám zkušený tým odborníků na váš IT projekt. Specializujeme se na migrace do moderních technologií a cloudu, převody legacy aplikací a informačních systémů. Naše služby zahrnují agilní přístup, důraz na efektivní komunikaci a průběžnou zpětnou vazbu.

Hella – Návrh a implementace optimalizací ve vnitropodnikové logistice

Zlepšení logistikých procesů a jejich zavádění pomocí quick wins, které přinesly okamžité výsledky.

O klientovi

Hella Autotechnik Nova je významným hráčem v automobilovém průmyslu, který se specializuje na vývoj a výrobu automobilových komponent. S pevnými kořeny v obci Mohelnice a jako součást globálního koncernu Hella je tato společnost známá svou inovační silou a vysokou kvalitou svých produktů.

3 500+

Počet zaměstnanců

30 let

Na trhu

Automotive

Hlavní činnost

přes 4 mld.

Roční obrat

Celý svět

Působení na trzích

Zadání a cíle projektu

Zákazník se rozhodl  Naše úkoly zahrnovaly provést pečlivou analýzu současného stavu se zaměřením na rozmístění a obrátkovost zásob ve výrobní hale, dostupnosti materiálu do výroby, nalezení optimálního umístění materiálu v rámci haly a minimalizaci zbytečných manipulací s materiálem. Cílem projektu bylo navrhnout a implementovat konkrétní opatření, která povedou k významnému zlepšení těchto klíčových aspektů vnitropodnikové logistiky.

Nové řešení

Analýza současného stavu

Sběr relevantních informací a dat týkajících se skladovacích ploch, layoutu, toku materiálů a manipulace v rámci výrobního procesu.

Poskytnuté řešení

Analýza se zaměřením na několik klíčových oblastí. První byla situace skladových prostor, kdy jsme studovali kapacity, využití a rozmístění zásob. Dále byla prověřena obrátkovost zásob a jejich dostupnost pro výrobní procesy. Zvláštní pozornost byla věnována také procesům manipulace s materiálem v hale, kde jsme hledali možnosti snížení zbytečných manipulačních operací. Souběžně jsme prováděli analýzu přístupu a rychlosti navážení materiálu ze skladů do výroby. Tyto informace byly zpracovány a vyhodnoceny s cílem identifikovat klíčové problémy a možnosti pro zlepšení.

Tok materiálů ze skladu do výroby

Vytvoření roardmapy na základě navržených opatření pro dosažení cílů projektu.

Poskytnuté řešení

Nalezení kritických míst, kdy jsme zjistili, že v mnoha případech docházelo ke zbytečnému zdržení při přesouvání materiálů mezi různými stanicemi v rámci výrobního procesu. V jiných případech jsme zjistili, že neefektivní uspořádání skladu vedlo k zbytečně dlouhým cestám pro přesun materiálů.

Návrhy a dlouhodobá opatření

Optimalizace v rozmístění zásob a urychlení procesu dodávky materiálu z míst skladování do výroby.

Poskytnuté řešení

Návrhy na strategické změny, jak krátkodobé “quick wins”, tak dlouhodobá opatření pro trvale udržitelné vylepšení. Přestože se skladový prostor a umístění výrobních linek nemohlo změnit, podařilo se nám navrhnout účinné změny v organizaci práce a procesů, které vedly ke zlepšení. Quick wins byly rychle implementovány a přinesly okamžité výsledky například při zlepšení obrátkovosti zásob, optimalizace rozmístění materiálů ve výrobní hale a snížení zbytečných manipulačních operací.

Připojte se k našim spokojeným zákazníkům

Získejte kompletní přehled o tom, jak jsme pomohli našim zákazníkům zlepšit jejich firemní procesy.