01

Digitální platformy

Maximalizujte obchodní potenciál: Naše řešení vám pomohou nejen zefektivnit komunikaci s klienty, ale i celkově zlepšit vaše obchodní procesy. Nabízíme vše od klientských portálů pro snadný přístup k produktům a službám, přes CRM systémy pro správu procesů, až po marketingové nástroje pro cílené kampaně.

02

Podniková řešení

Inovativní IT řešení pro firemní prostředí: Nabízíme správu identit a dokumentů, vývoj informačních systémů na míru a integrace aplikací. Naše řešení zahrnují řízení uživatelských účtů, bezpečnostních oprávnění a snadnou správu dokumentů. Poskytujeme také integrační platformu pro komunikaci mezi systémy.

05
IT podpora a monitoring

Inteligentní řešení IT monitoringu: Zajišťujeme komplexní sledování a udržování vašich systémů včetně firemních stránek, e-shopů a ERP systémů. S našimi řešeními získáte plný přehled o všech procesech a aplikacích. Nabízíme rychlou identifikaci problémů, snížení nákladů a zlepšení kvality vašich systémů.

03

Transformace a migrace

Office 365, SharePoint & Power Apps: Hladký přechod do cloudového prostředí Office 365 a SharePoint Online včetně převodu aplikací na platformu Power Apps. Zajišťujeme komplexní plánování, analýzu rizik a důkladné testování pro bezpečnou a efektivní migraci a integraci vašich systémů.

04

Datová analýza s AI

Moderní datová analýza: Využijte pokročilá řešení v oblasti prediktivní analytiky, data miningu, vizualizace a personalizace obsahu s AI jako strategického nástroje. Naše řešení vám pomohou lépe pochopit chování vašich zákazníků, identifikovat klíčové obchodní trendy a dosáhnout lepších výsledků.

06
Pronájem vývojových týmů

Týmová podpora pro IT projekty: Dodáme vám zkušený tým odborníků na váš IT projekt. Specializujeme se na migrace do moderních technologií a cloudu, převody legacy aplikací a informačních systémů. Naše služby zahrnují agilní přístup, důraz na efektivní komunikaci a průběžnou zpětnou vazbu.

Hella – Návrh a implementace optimalizací ve vnitropodnikové logistice

Zlepšení logistikých procesů a jejich zavádění pomocí quick wins, které přinesly okamžité výsledky.

O klientovi

Hella Autotechnik Nova je významným hráčem v automobilovém průmyslu, který se specializuje na vývoj a výrobu automobilových komponent. S pevnými kořeny v obci Mohelnice a jako součást globálního koncernu Hella je tato společnost známá svou inovační silou a vysokou kvalitou svých produktů.

3 500+

Počet zaměstnanců

30 let

Na trhu

Automotive

Hlavní činnost

přes 4 mld.

Roční obrat

Celý svět

Působení na trzích

Zadání a cíle projektu

Zákazník se rozhodl  Naše úkoly zahrnovaly provést pečlivou analýzu současného stavu se zaměřením na rozmístění a obrátkovost zásob ve výrobní hale, dostupnosti materiálu do výroby, nalezení optimálního umístění materiálu v rámci haly a minimalizaci zbytečných manipulací s materiálem. Cílem projektu bylo navrhnout a implementovat konkrétní opatření, která povedou k významnému zlepšení těchto klíčových aspektů vnitropodnikové logistiky.

Nové řešení

Analýza současného stavu

Sběr relevantních informací a dat týkajících se skladovacích ploch, layoutu, toku materiálů a manipulace v rámci výrobního procesu.

Poskytnuté řešení

Analýza se zaměřením na několik klíčových oblastí. První byla situace skladových prostor, kdy jsme studovali kapacity, využití a rozmístění zásob. Dále byla prověřena obrátkovost zásob a jejich dostupnost pro výrobní procesy. Zvláštní pozornost byla věnována také procesům manipulace s materiálem v hale, kde jsme hledali možnosti snížení zbytečných manipulačních operací. Souběžně jsme prováděli analýzu přístupu a rychlosti navážení materiálu ze skladů do výroby. Tyto informace byly zpracovány a vyhodnoceny s cílem identifikovat klíčové problémy a možnosti pro zlepšení.

Změření skladovacích ploch

Detailní specifikace kroků pro zefektivnění logistiky od umístění materiálu až po manipulační operace.

Poskytnuté řešení

Využili jsme pokročilé metody a nástroje včetně digitálního mapování a modelování k dosažení nejvyšší možné přesnosti. Tyto podrobné informace nám poskytly hluboký vhled do toho, jak se prostor využívá, jaký je tok materiálu a jak se manipuluje se zbožím. Zjištěné informace nám sloužily jako základ pro naše návrhy optimalizací.

Tok materiálů ze skladu do výroby

Vytvoření roardmapy na základě navržených opatření pro dosažení cílů projektu.

Poskytnuté řešení

Nalezení kritických míst, kdy jsme zjistili, že v mnoha případech docházelo ke zbytečnému zdržení při přesouvání materiálů mezi různými stanicemi v rámci výrobního procesu. V jiných případech jsme zjistili, že neefektivní uspořádání skladu vedlo k zbytečně dlouhým cestám pro přesun materiálů.

Mapa manipulace

Nástroj pro vizualizaci a optimalizaci procesů při manipulace s materiálem.

Poskytnuté řešení

Vytvořili jsme detailní mapu, která zobrazuje celý proces a pohyb s materiály od místa příjmu přes skladování a přeskladňování až po konečné použití v rámci výrobní linky. Tento nástroj nám umožnil podrobně zaznamenat a analyzovat tok materiálů včetně všech aktivit spojených s transportem a manipulací.

Návrhy a dlouhodobá opatření

Optimalizace v rozmístění zásob a urychlení procesu dodávky materiálu z míst skladování do výroby.

Poskytnuté řešení

Návrhy na strategické změny, jak krátkodobé “quick wins”, tak dlouhodobá opatření pro trvale udržitelné vylepšení. Přestože se skladový prostor a umístění výrobních linek nemohlo změnit, podařilo se nám navrhnout účinné změny v organizaci práce a procesů, které vedly ke zlepšení. Quick wins byly rychle implementovány a přinesly okamžité výsledky například při zlepšení obrátkovosti zásob, optimalizace rozmístění materiálů ve výrobní hale a snížení zbytečných manipulačních operací.

Vizualizační technika

Intuitivní přehled o klíčových informacích umožňující rychlé a efektivní řízení.

Poskytnuté řešení

Získáná data nám umožnila navrhnout řadu inovativních vizualizačních technik jako jsou LCD monitory, tablety, dotykové obrazovky a chytré brýle instalované na strategických místech výrobních linek a skladů. Klíčovým prvkem našeho návrhu byla interaktivní mapa manipulace zobrazující v reálném čase tok materiálů od skladu až do výroby.

Připojte se k našim spokojeným zákazníkům

Získejte kompletní přehled o tom, jak jsme pomohli našim zákazníkům zlepšit jejich firemní procesy.