01

Digitální platformy

Maximalizujte obchodní potenciál: Naše řešení vám pomohou nejen zefektivnit komunikaci s klienty, ale i celkově zlepšit vaše obchodní procesy. Nabízíme vše od klientských portálů pro snadný přístup k produktům a službám, přes CRM systémy pro správu procesů, až po marketingové nástroje pro cílené kampaně.

02

Podniková řešení

Inovativní IT řešení pro firemní prostředí: Nabízíme správu identit a dokumentů, vývoj informačních systémů na míru a integrace aplikací. Naše řešení zahrnují řízení uživatelských účtů, bezpečnostních oprávnění a snadnou správu dokumentů. Poskytujeme také integrační platformu pro komunikaci mezi systémy.

05
IT podpora a monitoring

Inteligentní řešení IT monitoringu: Zajišťujeme komplexní sledování a udržování vašich systémů včetně firemních stránek, e-shopů a ERP systémů. S našimi řešeními získáte plný přehled o všech procesech a aplikacích. Nabízíme rychlou identifikaci problémů, snížení nákladů a zlepšení kvality vašich systémů.

03

Transformace a migrace

Office 365, SharePoint & Power Apps: Hladký přechod do cloudového prostředí Office 365 a SharePoint Online včetně převodu aplikací na platformu Power Apps. Zajišťujeme komplexní plánování, analýzu rizik a důkladné testování pro bezpečnou a efektivní migraci a integraci vašich systémů.

04

Datová analýza s AI

Moderní datová analýza: Využijte pokročilá řešení v oblasti prediktivní analytiky, data miningu, vizualizace a personalizace obsahu s AI jako strategického nástroje. Naše řešení vám pomohou lépe pochopit chování vašich zákazníků, identifikovat klíčové obchodní trendy a dosáhnout lepších výsledků.

06
Pronájem vývojových týmů

Týmová podpora pro IT projekty: Dodáme vám zkušený tým odborníků na váš IT projekt. Specializujeme se na migrace do moderních technologií a cloudu, převody legacy aplikací a informačních systémů. Naše služby zahrnují agilní přístup, důraz na efektivní komunikaci a průběžnou zpětnou vazbu.

Spolehlivá a bezpečná správa uživatelských účtů a identit s kontrolou nad přístupovými právy v rámci společnosti

Proč přejít na nové IDM

TechOne Platform IDM představuje moderní správu uživatelských účtů a identit poskytující centralizovanou správu účtů, která snižuje provozní náklady. Umožňuje definovat a spravovat oprávnění a role, automatizovat procesy, nastavovat přístupy k aplikacím a synchronizovat uživatele i řídit životní cyklus uživatelských účtů.

Hlavní funkce a vlastnosti

Správa uživatelských účtů a identit

Můžete vytvářet a spravovat uživatelské účty, definovat oprávnění a role jednotlivým uživatelům a spravovat hesla. Administrátoři mohou také automatizovat procesy, jako je povolování nebo zakazování přístupu k aplikacím a informacím na základě stanovených identifikačních a autorizačních politik.

Řízení přístupu k firemním aplikacím

Ve správu přístupu je možné definovat a spravovat oprávnění k jednotlivým systémům. Tyto oprávnění mohou být určena na základě role uživatele, jeho skupiny nebo na individuální bázi. Administrátor také může sledovat aktivity a přístup uživatelů a definovat politiku hesel pro lepší zabezpečení systémů a aplikací.

Mobilní přístup

Naše řešení je plně optimalizováno pro mobilní zařízení poskytující administrátorům mimořádnou flexibilitu a pohodlí při práci i z chytrých telefonů. Ať už jste kdekoliv, můžete se jednoduše přihlásit a získat přístup k detailním informacím o vašich systémech, měnit nastavení služeb, monitorovat systémové aktivity a reagovat na výzvy v reálném čase.

Automatické synchronizace údajů uživatele

Přes naplánované úlohy je možné v pravidelných intervalech spouštět synchronizace údajů o uživatelých a efektivně tak spravovat a udržovat aktuální informace z různých zdrojů jako jsou např. Active Directory, LDAP nebo databáze. Přes konfigurační rozhraní se nadefinuje způsob a v jaký čas se provede kontrola dat.

Řízení životního cyklu uživatelských účtů

Pro automatickou správu a údržbu uživatelských účtů po celou dobu životnosti lze nastavit podle potřeb společnosti např. automatické zakládání a zrušení účtů uživatelů, aktualizaci údajů nebo archivaci účtů, když již nejsou potřeba. Tyto kontroly umožňují společnosti efektivně spravovat a sledovat uživatelské účty a minimalizovat rizika související s jejich správou.

Auditování a sledování přístupu uživatelů

Sledování a zaznamenávání informací o tom, kdo a kdy přistupoval k různým systémům a aplikacím. Tyto informace se zaznamenávají do protokolů a mohou být kdykoliv zpětně zkontrolovány. Je také možné ze strany administratorů provádět pravidelné audity a analýzy přístupu k systémům, aby mohli odhalit případné neoprávněné aktivity.

Možnost personalizace a přizpůsobení systému

Uživatelé mohou snadno upravit vzhled aplikace včetně změny pohledů, seznamů i formulářů. Navíc platforma poskytuje možnost vývoje vlastních konektorů pro komunikaci s externími systémy, což umožňuje se jednoduše integrovat na další aplikace.

Vysoká dostupnost a spolehlivost systému

K zajištění vysoké dostupnosti využíme Traefik Proxy, který nám v kombinaci s navrženou architekturou zajišťuje vysokou dostupnost s minimálními výpadky i při vysokých nárokách na výkon. Systém je navržen tak, aby byl schopen směrovat požadavky i na více serverů a tím snížit zátěž, což zajišťuje bezproblémový a spolehlivý provoz.

Integrace s aplikacemi a službami

Je možné se napojit na externí zdroje a využít předpřipravené integrace, konektory na různé systémy jako Active Directory, LDAP a databáze. Pokud by vznikl specifický požadavek na komunikaci a získání externí dat, tak je možné programovat vlastní konektor.

Využíváme prověřené technologie

Logo Traefik Proxy, moderního reverzního proxy a load balanceru určeného pro mikroslužby s jednoduchou konfigurací a dynamickým managementem.
Logo Authentik, open-source autentizačního řešení, které poskytuje bohaté možnosti správy identity a přístupu.
Logo .NET Core, multiplatformního vývojového frameworku od Microsoftu pro vývoj efektivních a moderních aplikací.
Logo PostgreSQL, pokročilého open-source relačního databázového systému s důrazem na standardy a výkon.
Logo Prometheus, open-source systému pro monitorování a upozorňování, určeného pro sběr a analýzu metrik v reálném čase.
Logo Grafana, nástroje pro vizualizaci dat a dashboardů, umožňujícího snadnou analýzu a sdílení metrik.

Získejte vyspělou správu uživatelských účtů

Zlepšete svou IT infrastrukturu a snižte provozní náklady s TechOne Platform.